Installation

Anvisningar finns också i readme.txt som medföljer paketen.

Förberedelser  (gäller ej uppdateringar)

Behörighet krävs för installationen. Erhålls felmeddelanden kan detta tyda på att du saknar rättighet att installera program i den aktuella datorn. Tala i så fall med den tekniske administratören. 

Med Windows Vista eller senare kan under installationen UAC (User Account Control, användarkontroll) behöva vara avstängd: Kontrollpanelen / Användarkonton / Aktivera eller inaktivera UAC (användarkontroll, kan se lite olika ut). Med windows 8/10: Kontrollpanelen / System och säkerhet / Åtgärdscenter (Säkerhet och underhåll) / Ändra inställningar för User Account Control. (Windows 10: gör vid behov sökning efter Kontrollpanelen.) Kan kräva omstart av datorn. Sätt på UAC igen efter installationen.

Installation i enskild dator

1. Skapa en mapp för programmet, t ex c:\K-Skola eller d:\K-Skola om sådan partition finns. Hämta programpaketet till mappen (länk i vänsterspalten, högerklicka, välj Spara som... eller motsvarande och därefter mappen). Packa upp paketet (högerklicka på filen i Utforskaren, Extrahera alla, om en ny mapp föreslås ta bort denna, uppackningen ska ske till programmappen).

2. Om inget K-Skola-program tidigare installerats i datorn: Skapa en temporär mapp i programmappen eller på annat ställe. Hämta
k-skola.zip med systemfiler till den mappen och packa upp. Kör Install. Anmärkning: På 64-bitars Vista och senare ska systemfilerna installeras i mappen sysWOW64. Denna väljs automatiskt av installationsprogrammet.

3. Skapa genväg till programfilen (högerklicka på på filen i Utforskaren, t ex schema.exe, välj Kopiera, högerklicka på skrivbordet, välj Klistra in genväg). 

Notera att manual medföljer paketen schema-z.zip och franv-z.zip.


För användning i nätverk (speciellt K-Närvaro)

Packa upp programpaketets filer i en mapp i den centrala datorn. Läs vidare i medföljande readme.txt

 

Vid problem eller frågor, kontakta info@k-skola.com. Vissa tips finns i programpaketens readme.txt.
 

Tillbaka