K-Schema - gratis schemaläggningsprogram för skolor, kursverksamhet m m.
Med K-Schema är du igång med schemaläggningen på några minuter. K står för kontroll, "koll på läget", och syftar på överblicken som ges av de olika schemavyerna. Du växlar snabbt mellan olika vyer eller kombinerar dem valfritt. 
Läs mer om K-Skola.
Gäller speciellt äldre kunder.
K-Schema 4.4
schema-z.zip  (ca 1600 kB).
Om första installation, hämta även k-skola.zip, se anvisningar här.
Skärmbilden visar hur det ser ut när en lektion dras i schemat. De röda rutorna markerar tider som är upptagna för berörda elever, lärare eller salar. Bredvid schemat visas miniatyrer av berörda lärares veckoscheman. De smala spalterna är deras dagsscheman. Den övre vita rutan till höger är en lektionsöversikt varifrån lektionerna dras, medan den undre visar lektionsdata och inlagda villkor för ämne och personal.

I tvärscheman ser du alla klassers scheman vald dag.
Visningsläge med klassveckoschema, lärarveckoscheman (miniatyrer) och
tvärschema för alla klasser. Dessa scheman ställer in sig efter den lektion som du klickar på eller drar.

K-Schema: ett program för schemaläggning och schemautskrifter. Lägg schema med drag-och-släppteknik. Medan en lektion dras i ett schema visas lediga positioner, miniatyrer av inblandade lärares scheman och de villkor och önskemål som lagts in. Man kan omvänt få de lektioner listade som kan läggas viss tid för viss klass. Man kan arbeta med veckoscheman för klass, lärare eller sal eller med tvärscheman för flera (eller alla) klasser, lärare eller salar, även med valfria kombinationer av dessa scheman. Schematyper och scheman växlas med ett klick. Grundidén är överblick och flexibilitet.

  • För alla windows-versioner. Ej för Mac.
  • Alla nämnda schematyper kan skrivas ut.
  • Scheman kan exporteras som pdf- och html-filer för webb-publicering och e-postsändning. Automatisk uppladdning till webbplats kan väljas.
  • Veckovis schemaläggning är möjlig.
  • Individuella elevscheman kan skapas.*
  • K-Schema kan exportera schemat till Schoolsoft och Infomentor.
  • K-Schema kan även användas för att framställa tjänstgöringsscheman inom olika verksamheter.

* Se under Nyheter, Versionshistorik 4.1

Exempel på schema i pdf-format (visar även utskrifternas utseende, svart-vitt, gråskalor eller färg kan väljas).
Exempel på webbschema för skärmvisning.
Testschema
om du installerat programmet och vill pröva det med ett nästan färdigt schema.

Anvisningar för filhämtning och installation.

Nyheter Här listas tilläggen i de olika programversionerna samt aktuell information.

 
K-Närvaro
2.53f
franv-z.zip (ca 1200 kB).
Om första installation, hämta även k-skola.zip, se anvisningar här.


 
 
K-Närvaro 
 är ett program för frånvaroregistrering för den inte alltför stora skolan (upp till ca 500 elever) att användas tillsammans med K-Schema.

1. Välj dag (om ej dagens datum).
2. Klicka på lektionen i ditt schema.
3. Klicka på elevens namn i grupplistan.
4. Välj Frånvaro, sen ankomst, kommentar eller bilaga från popup-menyn. Klart!

Läs mer.

 

K-Val 1.23
val-z.zip (ca 70 kB).
Om första installation, hämta även k-skola.zip, se anvisningar här.


K-Val används för att utifrån elevers önskemål fördela dem på grupper, t ex inom Elevens val. Fördelning kan göras för en eller flera perioder. Programmet kan även användas för gruppfördelningar utan att eleverna lämnat önskemål.

Programmet utför inte fördelningen men underlättar den genom att du på en och samma skärm har överblick över grupper, grupplistor, lediga platser, önskemål och placeringar.

K-Sal 1.36a
sal-z.zip (ca 90 kB).
Om första installation, hämta även
k-skola.zip, se anvisningar här.


K-Sal är ett litet program för bokning av salar och utrustning. Det är avsett att användas tillsammans med K-Schema (för visning av aktuellt salsschema) men kan även användas fristående. Bokningar kan skrivas ut som löpande listor eller som grafiska veckoscheman.