Den här sidan innehåller pedagogiska program som jag utvecklade under min tid som högstadielärare. Det började 1987 när jag köpte min första PC (en Copam 8088). På den tiden fanns det inte så mycket pedagogisk programvara, men jag trodde på idén och satte igång att göra egna. Det blev  en diskett med matte-program, Matematik-skivan, en diskett med naturorienterande program, NO-skivan, osv. Dessa namn har fått hänga med även om programmen kanske inte längre körs från disketter. Programmen har efterhand moderniserats (4 färger har blivit 256, t ex) och fler program har kommit till. Programmen är freeware (gratis).

DOS-program som de är (med undantag för Windows-skivan), framstår de idag som gammalmodiga, men kan kanske ändå vara användbara. Dock inte på datorer med Vista, för där fungerar de inte alls. Jag utvecklar dem inte längre, eftersom jag nu satsar på en serie skoladministrativa program "K-Skola" med schemaprogrammet K-Schema som bas. Dessa program finns här.

Matematikskivan
Ladda hem (ca 150 kB)


Ett antal räknespel, däribland det populära Lemonad, en saftförsäljningssimulator. I denna version måste du även blanda saften. (Finns även i windows-version på Windows-skivan.) Hammurabi, styr jordbruket i en forntida by och träna överslagsräkning på alla räknesätten. Bi-spelet - tävla två om att se faktorer i tal och erövra en väg över spelplanen. Multiplikationstabellen och huvudräkning. 
NO-skivan
Ladda hem (ca 360 kb)


Kjell Torp förklarar elektriciteten

Naturorienterande program med animerad grafik. Elektricitet, kärnkedjereaktionen, tyngdkraften, genetik m m.
     Programmen är av flera sorter. Några vill synliggöra det annars osynliga, t ex att det faktiskt är något som kretsar i en strömkrets: Atomen, Elektriska kopplingar, Ringklockan och Elmotorn. I programmet Elektriska kopplingar (skärmbild till vänster) är tanken att underlätta den abstrakta begreppsbildningen genom att införa ett mellanled mellan laborationen och t ex kopplingsschemat.
     En annan sort är simuleringsprogram som kan användas som laborationer: Tyngdkraften, Kärnklyvning och Hamstrar.
     PC-datorn  innehåller en kortfattad historik, visar datorns viktigaste delar och lite om dess funktionssätt, bl a de binära talen. Expert - ett litet expertsystemskal - mycket lätt att tillverka egna kunskapsbaser. 
Anima 3.0
Ladda hem (ca 280 kB)

Ett animeringsprogram för framställning av egna spel. 256 färger, fasta eller rörliga bakgrunder. Innehåller en ritdel och en programmeringsdel med ett inbyggt basic-språk. Några färdiga spel medföljer.

Fler spel finns i Top 20 Anima Games, de flesta gjorda av elever.

Här hittar du Anima tips och tricks.

 

Basic-skivan
Ladda hem (ca 180 kB)

Äventyrsskivan
Ladda hem (ca 320 kB)


Bacic-skivan innehåller en grundkurs i Qbasic- (QuickBasic-) programmering. Innan du börjar med t ex Visual Basic så måste du ju kunna själva Basic-språket och Qbasic är en bra inkörsport. Animering medföljer som visar (ungefär) vad som händer i datorn när man kör ett basic-program och som speciellt förklarar variabelbegreppet (den övre bilden). Om du inte har QBasic i datorn finns den på windows-CD:n (Other\Oldmsdos eller Tools\ Oldmsdos).

Äventyrsskivan är en fortsättning på Basic-skivan och handlar om hur man skriver textäventyr. Glöm inte bort denna trevliga spelform för all ny 3D-grafik! Att skapa textäventyr ger obegränsat utrymme för fantasin och är ett bra sätt att lära programmering. Tre spel med källkod medföljer, däribland Härskarringen med motiv från Tolkiens Sagan om ringen.

Dessutom London (undre bilden), som också är ett äventyrsspel men är avsett att användas i engelskundervisning. Du lär känna London och tränar användning av vanliga fraser. Karta medföljer.

Härskarringen och London kan hämtas separat.

Wavelab
Ladda hem (ca 100 kB)
För Soundblaster. Programmet låter dig redigera och mixa 8-bitars wav-filer. Upp till 400 ljud, fördelade på 4 spår, kan mixas till en ny ljudfil på max 6 minuter. 
 
Windows-skivan
Ladda hem (ca 100 kB)

Visual Basic 3-filer (Vbrun300.dll m fl)
Ladda hem (ca 300 kB)

 
En liten samling program av olika slag. Logo-programmering, "sköldpaddspedagogiken", som uppfanns för att lära barn att programmera (och på köpet lära sig matematik). Här med kommandon på svenska. Glosprogram med valmöjligheter hur glosorna skall förhöras, t ex att felaktigt besvarade glosor upprepas med jämna mellanrum, samt statistik. Para ihop (frågor och svar). Tangentbordsträning, lär dig använda alla fingrarna. Bildfrågor, skapa förhör utifrån en bild. Lemonad, räknespelet.

Skriv till: info@k-skola.com